Czy wiesz, że… – Schody Kawowe

Kwidzyński kwartalnik historyczno-kulturalny, ukazuję się od 1999 roku

Czy wiesz, że…

…w 1798 roku rozebrano część kwidzyńskigo zamku – skrzydło południowe i część skrzydła wschodniego – w celu pozyskania darmowego materiału budowlanego. Szczęśliwie prace rozbiórkowe wkrótce wstrzymano, dzięki czemu dziś możemy cieszyć się wspaniałą gotycką budowlą. Z pozyskanego wówczas materiału w latach 1798-1800 wybudowano nową siedzibę sądu w mieście przy obecnej ul. Braterstwa Narodów.