Czy wiesz, że… – Schody Kawowe

Kwidzyński kwartalnik historyczno-kulturalny, ukazuję się od 1999 roku

Czy wiesz, że…

…28 czerwca 1919 roku podpisany został traktat pokojowy w Wersalu, kończący I wojnę światową. Artykuły nr 96 i nr 97 działu IX Traktatu Wersalskiego, dotyczyły decyzji o przeprowadzeniu plebiscytu w Okręgu Kwidzyńskim. Traktat przewidywał, że w ciągu 15 dni od jego podpisania, nastąpi wycofanie wojsk niemieckich i poddanie terenów plebiscytowych władzy Komisji Międzynarodowej zwanej Komisją Międzysojuszniczą dla Spraw Rządu i Administracji. Zadaniem tej komisji było zorganizowanie głosowania w warunkach pełnej wolności, rzetelności i tajności.