Czy wiesz, że… – Schody Kawowe

Kwidzyński kwartalnik historyczno-kulturalny, ukazuję się od 1999 roku

Czy wiesz, że…

…w sierpniu 1985 roku nasz kwidzyński Zespół Pieśni i Tańska „Powiśle” koncertował na terenie Francji, w ramach wymiany kulturalnej.