Czy wiesz, że… – Schody Kawowe

Kwidzyński kwartalnik historyczno-kulturalny, ukazuję się od 1999 roku

Czy wiesz, że…

…Kwidzyn pełnił rolę punktu centralnego w sieci miejskiej Pomezanii, a jego znaczenie określał nie tylko status miasta katedralnego, ale także funkcje centralne w stosunku do innych miast. Ich najwcześniejsze poświadczenie znaleźć można w przywileju dla Susza z 1315 r., w którym zapisano, że mieszczanie w razie wątpliwości miejscowego sądu powinni szukać porad prawnych w Kwidzynie, a poza tym miary i wagi miały być określane według zwyczajów panujących w mieście katedralnym. U schyłku średniowiecza funkcje w zakresie wzorca miar i wag przejęła rada miejska Prabut, miasta rezydencjonalnego biskupów pomezańskich.